Niet commerciële sportorganisaties, die lid zijn van Coöperatie NKS, kunnen gebruik maken van de collectieve verzekeringen.

Kosten
1. WA verzekering: € 0,43 per lid per jaar*
2. Ongevallenverzekering: € 0,40 per lid per jaar
3. WA- en ongevallenverzekering: € 0,78 per lid per jaar*
4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: € 65,00 per bestuur per jaar**

* Premie WA verzekering is inclusief 21% assurantiebelasting.
** € 65 plus 21% assurantiebelasting plus € 10 poliskosten, onder de voorwaarde van acceptatie door de verzekeraar waarbij opslagen van toepassing kunnen zijn (zoals voor een slechte liquiditeitspositie en organisaties jonger dan drie jaar)