Sportverenigingen zijn verwikkeld in een ingrijpend veranderproces. In onze overtuiging heeft het topdown model van organiseren, middels bestuur – commissies – vrijwilligers, in de huidige vorm op termijn geen bestaansrecht meer. Als steeds meer leden sportconsumenten worden en zij hun bijdrage aan de club kunnen afbetalen met een extra bedrag aan contributie, gaan we hard op weg naar commercialisering. En commercialisering van de sport betekent dat er geen ruimte meer is om twee trainers op een groepje van 15 kinderen te zetten. Het (commerciële) model wordt dan één trainer op 20 of misschien wel 25 kinderen. De vraag is of we die weg willen inslaan met elkaar.

Er is een alternatief en dat is de tegenbeweging van deze ontwikkeling. Met Nieuwe Kansen Sport werken we aan de betrokkenheid van leden, oud leden en ouders van jeugdleden. Niet door aan iedereen te vragen of zij vrijwilliger willen worden, maar door hen ruimte te geven om ieder op zijn eigen manier een bijdrage aan de club te laten doen. Daar is voor nodig:

Bewustwording
zorg dat iedereen weet wat er allemaal wordt gedaan op de club en waar de club naartoe wil.

Betrokkenheid
maak het mogelijk dat mensen elkaar kunnen vinden, spreken, afspreken en verbinden.

Bijdragen
laat iedereen die wil bijdragen dat op zijn eigen manier doen.

Alles draait om de persoonlijke prioriteitenlijst. Als bijdragen aan de vereniging leuk mag zijn, op je eigen manier gedaan mag worden en niet gebonden is aan vaste functies die vervuld moeten worden, dan willen veel leden van sportverenigingen bijdragen. Wat helpt is een online platform waar beleid, communicatie en actie bij elkaar komen en gefaciliteerd worden.

1.Ga naar de website
2.Meld je aan
3.Kom nú in actie!